Öğrenci İşleri

Diploma İşlemleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Diploma Seçim Formu
______________________________________________

Diploma Talep Formu


ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Mezun olan öğrencilerden isteyenler diplomalarını adreslerine gönderilmesini talep edebilirler.

Diplomalarını adreslerine talep eden  öğrenciler, aşağıda örneği verilen diploma talep formunu el yazısı ile doldurup öğrenim gördükleri Fakülte/Yüksekokul Müdürlüklerine gönderdikleri takdirde diplomaları kargo ücretini ödemeleri şartıyla adrese postalanacaktır. (Kargo ücretini yönlendireceğiniz kargo firmasından öğrenebilirsiniz.)

Bu öğrencilerden mezuniyetle ilgili diğer işlemleri yerine getirmeyen öğrencilerin diplomaları kesinlikle adreslerine postalanmayacaktır.

Diploma Talep Formu

______________________________________________

Diploma Eki
______________________________________________
Diploma kaybedenlere diploma yerine verilecek ikinci nüshalarının düzenlenme esasları

  • Diploma belgesini kaybedenler, ulusal gazetelerin birine verilen kayıp ilan suretini eklediği dilekçe ile ilgili birime başvurur.
  • Geçici mezuniyet belgesi verilmiş ise kaybedenlere diploması verilir.
  • Tahribata uğraması nedeniyle orjinal şekil ile ibraz edilen diplomalar, sertifika ve uzmanlık belgeleri için de aynı yol izlenerek ikinci nüshaları verilir.

Kayıp Diplomaların Yeniden Düzenlenmesinde Yapılacak İşlemler
______________________________________________

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin