Döküm Programı

Genel Bilgiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
DÖKÜM PROGRAMI
 
                                        

Tanıtım:

Zonguldak’ta bulunan Türkiye Taş kömürü Kurumunun atölyelerinde dökümcülükte yapılmakta olup, Karabük Demir Çelik Fabrikası, Ereğli Demir Çelik fabrikası ve çevre illerden yine Düzce-İstanbul arasında bulunan bir çok sektör içerisinde döküm işi bulunduğunu göz önüne alırsak Döküm bölümünün Alaplı meslek yüksek okulunda bir program olarak bulunmasının önemi anlaşılmış olur.

Döküm kısaca istenilen herhangi bir parçanın boşluğunu elde ederek bu boşluğa ergitilmiş madeni döktüğümüzde elde edilen üründür. Bu elde edilen ürün ise makine sanayisinden tutun otomotiv sektörüne kadar birçok sektör için vazgeçilmez bir alandır.

Eğitim:

Döküm bölümü Önlisans programı 2 yıllık bir eğitimi kapsar bu 4 yarıyıllık süre boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen dersleri başarmak ve 30 iş günü olan stajını yapmak zorundadırlar. Şu aşamada bölüme öğrenci kabul edilmemektedir.

Döküm Bölümü öğretim elemanları ve diğer idari personeliyle, Eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleriyle en iyiye ulaşabilmek amacıyla benimsediği hedeflere ulaşabilmek için gayret göstermektedir. Bu açıdan;

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Döküm alanında ülkemizde duyulan kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve yerli sanayimizin dışa bağımlılığının azaltılması yönünde çalışacak donanımlı ara elemanlar yetiştirmek.

Temel Değerlerimiz

  • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
  • Toplum yararını gözetmek
  • Bilimsel ve akademik ilkelere bağlılık
  • Katılımcılık paylaşımcılık
  • Araştırmacılık ve yenilikçilik

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Döküm alanında çağdaş, çevre bilinci olan, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi iyi ve alanı ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden donanımlı teknikerler yetiştirmektir.

Önlisans Programı Eğitim Amaçlarımız :

Bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

  • Döküm yolu ile elde edilen parçanın, kullanılacağı yere göre, hangi metal veya alaşımdan hangi miktarlar kullanılarak yapılması gerektiğine karar verebilen
  • Kum kalıplarını hazırlayıp döküme hazır hale getirilmesini sağlayan,
  • Döküm parçasının mikro yapısını bilerek mikroskop ile malzemeyi tayin edebilen
  • Metallerin teknolojik bilgilere göre ergitilmesini sağlayabilen
  • Dökülen parçanın analiz hesaplarını tutabilen Döküm Teknikerleriyetiştirmektir

İdari Personel:

İdari/teknik personel ise toplam 3 kişi olup 1 Sekreter, 1 Tekniker ve 1 Hizmetliden oluşmaktadır.

Altyapı :

Döküm  programı Alaplı MYO’da ayrı bir binada toplanmıştır. Bu bina içerisinde 2 adet ders sınıfı ve 1 adet Teknik resim sınıfı (her biri 30 kişilik) mevcuttur. Ayrıca Döküm Atölyesi, Metalografik numune hazırlama ve kum laboratuarı vardır

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin