Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Öğrenci Karikatür Yarışması


YTÜ sosyal etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekebilmek, üniversite öğrencilerinde çevre duyarlılığı noktasında farkındalık oluşturabilmek, doğa ve çevre sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış sunabilmek amacıyla, Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Öğrenci Karikatür Yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya ait detaylı bilgiler https://ytuyarisma.com/ web adresinde yer almaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin