Okulumuz Birim Kalite Komisyonu Toplandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Birim Kalite Komisyonu, Yüksekokul müdürü Dr.Öğr.Üyesi Ahmet OTURAK başkanlığında 26-10-2020 Saat 12’ de Okul Toplantı Salonunda  bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda 2020 yılı Kurum Faaliyet Raporu’nun Kalite komisyonuna sunulması gerektiğinden komisyon üyelerinin konu ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaları , Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından gelen  yazıya istinaden akademik birimlerin bilimsel çalışma verilerini kurumsal akademik arşiv sisteminde depolanmalarının gerektiği belirtilerek, konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması, 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun Kalite komisyonuna sunulması gerektiğinden komisyon üyelerinin konu ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaları, tüm akademisyenlerin ORCID (Open Researcher and Contributor ID)    numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID  numarası ile eşleştirmeleri, Google Scholar bilgilerinin program öğretim elemanları tarafından güncellenmesi konuları görüşüldü.

Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesine göre, Kalite Güvencesi Birim Temsilciliğine  Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat ASLAN’ın görevlendirilmesine karar verilen toplantı , komisyon üyeleri arasında yapılan karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi .

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin