Yapı Ressamlığı Programı

Genel Bilgiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARLIK ve ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ
YAPI RESSAMLIĞI PROGRAMI

Tanıtım:

Yapı ressamları; mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları tarafından tasarlanan projelerin, kağıt üzerinde ve bilgisayar ortamında hazırlanmasında mimar ve mühendis grubuna yardımcı olabilen kişilerdir.

Yapı Ressamlığı Programının amacı; tasarlanan inşaat projelerini ilgili yönetmelik ve teknik bilgilere göre çizebilen, mesleki sorumluluk ve etik kurallarına hakim, sürekli kendini geliştirmeye odaklanmış teknik elemanlar yetiştirmektir.


Eğitim:

Mimar ve Şehir Planlama Bölümü, Yapı Ressamlığı ön lisans programı, 2 yıllık bir eğitimi kapsar. Örgün Öğretim olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. 4 yarıyıl süresince, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bölüme ait genel kontenjan sayısı 40 öğrenci olup, yurt dışından gelen öğrenciler için yabancı uyruklu kontenjan sayısı 15’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıl Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Karaelmas TÖMER) Türkçe hazırlık programına tabi tutulmaktadır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren programa kabul edilen öğrencilerden isteyenlere, isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programı uygulanması planlanmaktadır. 4 Mart 2020 verilerine göre programda kayıtlı toplam öğrenci sayısı 105 olup bunların 4’ü yabancı uyrukludur.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Ön Lisans Derecesi’’ ‘ni tanınan bütün yetkileriyle almaya hak kazanırlar. Program mezunları, Yapı ressamlığı teknikeri olarak her türlü bina, köprü, harita yapımında mimarlar ve şehir plancılarıyla birlikte çalışabilmektedirler. Yapı ressamlarının resim, grafik ve tasarım yeteneklere sahip olması gerekir.

Mimarlık ve şehir planlama sektörü, içerisinde yaşadığımız kentler ve yaşam alanlarımız olan konut başta olmak üzere, okul, fabrika, işyeri, hastane gibi her türlü bina inşaatını, yol, köprü, baraj yapımı gibi her türlü altyapı faaliyetlerini, elektrik, su, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma gibi tüm donanım işlerini kapsamaktadır. Bu geniş çerçevedeki  “Yapı Ressamlığı” programımız öğrencilerimizin istihdam olanakları gayet parlak görülmektedir.

Alacakları eğitimdeki ders içerikleri ve çizim yetenekleri açısından bakıldığında; yapı ressamlığı teknikerleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyelerin Fen işleri ve İmar Müdürlüklerinde, İller Bankası vb.. kamu kuruluşlarında, İşletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik,şehir planlama,mimarlık bürolarında ve inşaat şirketlerinde çalışabileceklerdir.

Yapı Ressamlığı ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

-Mimarlık
-İnşaat Mühendisliği
-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Mimar ve Şehir Planlama Bölümü, tüm öğretim elemanları ve teknik personeli ile birlikte nitelikli bir ara eleman yetiştirebilmek amacı ile çaba göstermektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:

Yapı Ressamı olmak isteyenlerin;

· Görme keskinliğine,
· Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
· El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
· Zihinde canlandırma ve çizim yeteneklerine sahip,
· Dikkatli, titiz kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

“Ülke ekonomisinin ve iş yaşamının ihtiyacı olan, nitelikli işgücünü, çağdaş, demokrat ve analitik düşünceye sahip, sanayi ile işbirliği içinde bireyler olarak yetiştiren bir meslek yüksekokulu olmak.”

Temel Değerlerimiz:

  • Öğrenci odaklılık
  • Katılımcı yönetim
  • Bilimsel yöntemleri esas almak
  • Açıklık ve şeffaflık
  • Etik değerlere bağlılık
  • Çevreye duyarlılık
  • Değişim ve sürekli gelişim

Özgörevimiz (Misyonumuz):

İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda açılan programlarda temel ve uygulamalı eğitimler vererek; kendini sürekli geliştiren, sorun çözme becerisi ve özgüven kazanmış, etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, sosyal yönü gelişmiş ve fark yaratacak nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

İdari Personel:

İdari/teknik personel ise toplam 2 kişi olup; 1 sekreter ve 1 kat görevlisinden oluşmaktadır.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin