Metalurji Programı

Genel Bilgiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tanıtım:

Metalurji bölümü, Türkiye’nin yassı mamül üreten tek dev işletmesi olan Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına 15 km uzaklıkta Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunmaktadır. Kurulduğu günden beri çeşitli sanayi dallarına kalifiye ara eleman yetiştirmektedir. Metalurji en kısa tanımıyla metal ilmidir. Açılımına baktığımızda cevherlerin doğadan çıkartılıp son mamül haline gelinceye kadarki bütün safhalarını kapsadığını düşünecek olursak ne kadar geniş bir alana hitap ettiği anlaşılır. Dolayısıyla gelişmiş sanayiye sahip ülkelerin Metalurji alanında ilerlemiş olduklarını görürüz.

Programın amacı, metalik malzemeler ve özellikle çeliğin üretimi hakkında öğrencileri bilgilendirerek aranan ara eleman yetiştirmektir. Metalurji alanında mamülün hammadde hazırlamadan itibaren üretimin tüm aşamalarından geçerek son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerileri sahip, aranan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere metalurji teknikerleri yetiştirmektir.

Eğitim:

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Metalurji ön lisans programı, 2 yıllık bir eğitimi kapsar. Örgün Öğretim olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. 4 yarıyıl süresince, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bölüme ait genel kontenjan sayısı 30 öğrenci olup, yurt dışından gelen öğrenciler için yabancı uyruklu kontenjan sayısı 10’dur. Yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıl Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Karaelmas TÖMER) Türkçe hazırlık programına tabi tutulmaktadır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren programa kabul edilen öğrencilerden isteyenlere, isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programı uygulanması planlanmaktadır. 4 Mart 2020 verilerine göre programda kayıtlı toplam öğrenci sayısı 61’dir. Programımızda henüz yabancı uyruklu öğrenci mevcut değildir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Ön Lisans Derecesi’’ ‘ni tanınan bütün yetkileriyle almaya hak kazanırlar. Program mezunları, Tekniker ünvanlı olarak, Özel ve resmi kuruluşlarda Mühendis ve Teknisyen arasında teknik ara eleman olarak görev yapar.

Metalurji ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

-Cevher Hazırlama Mühendisliği
-Kimya Mühendisliği
-Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
-Nanobilim ve Nanoteknoloji
-Nanoteknoloji Mühendisliği

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Metalurji Programı, öğretim elemanları ve diğer idari personeliyle, Eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleriyle mükemmelliğe erişebilmek amacıyla benimsediği hedeflere ulaşabilmek için çaba göstermektedir. Bu çerçevede;

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Metalurji alanında ülkemizde olsun uluslar arası düzeyde olsun tercih edilen bir bölüm haline gelebilmek.

Temel Değerlerimiz:

 • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
 • Toplum yararını gözetmek
 • Bilimsel ve akademik ilkelere bağlılık
 • Katılımcılık paylaşımcılık
 • Araştırmacılık ve yenilikçilik

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Metalurji alanında çağdaş, çevre bilinci olan, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi iyi ve alanı ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden teknikerler yetiştirmektir.

Önlisans Programı Eğitim Amaçlarımız :

 • Metalurji mühendisinin yönetim ve denetimi altında cevherden metal ve malzeme üretimi aşamalarında çalışabilen
 • Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini araştıran
 • Teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışabilen,
 • Çeşitli madenlerin döküm (dökme demir, çelik döküm, alüminyum döküm, bakır döküm)  işlemlerini yapabilen,
 • Ergitme ocaklarını çalıştırabilen, kalıp malzemelerini hazırlayabilen, ergitilmiş madeni kalıplara dökerek döküm işlemini tamamlayabilen,
 • Mesleğin gerektirdiği bilgisayar paket programlarını kullanabilen
 • Sosyal ve kültürel konularda da bilgili Metalurji teknikerleri yetiştirmektir.
İdari Personel:

İdari/teknik personel ise toplam 2 kişi olup,  1 Sekreter ve 1 Teknikerden  oluşmaktadır.

Altyapı :

Metalurji programı Alaplı MYO’da ayrı bir binada toplanmıştır. Bu bina içerisinde 2 adet ders sınıfı ve 1 adet teknik resim sınıfı ( her biri 30 kişilik) mevcuttur. Ayrıca Döküm Atölyesi, Metalografik numune hazırlama ve kum laboratuarı vardır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin