Yapı Denetimi Programı

Genel Bilgiler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT BÖLÜMÜ
YAPI DENETİMİ PROGRAMI 

Tanıtım:

İnşaat Bölümü, Yapı Denetimi Programında, inşaatların projelerinin kontrollerinin yapılması, bilgisayar destekli programlarla çizilmesi, metraj ve keşif işlerinin yapılması, zemin ve beton deneylerinin yapılması uygulamalı olarak öğretilmektedir. Bunun yanında, karayolları, kazı, dolgu, liman işleri gibi inşaat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren tüm inşaat sektörünü içine alan bir eğitim anlayışı içinde eğitim verilmektedir.

Bu programın amacı gelişen teknoloji içerisinde nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayacak, plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek, can ve mal güvenliğini sağlayacak, ülkenin kaynak israfını önleyecek, çağdaş norm ve standartlarda projeler ve yapılar üretecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim:

İnşaat Bölümü, Yapı Denetimi ön lisans programı, 2 yıllık bir eğitimi kapsar. Örgün Öğretim olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. 4 yarıyıl süresince, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen 120 AKTS zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bölüme ait genel kontenjan sayısı 20 öğrenci olup, yurt dışından gelen öğrenciler için yabancı uyruklu kontenjan sayısı 10’dur. Yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıl Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Karaelmas TÖMER) Türkçe hazırlık programına tabi tutulmaktadır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren programa kabul edilen öğrencilerden isteyenlere, isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programı uygulanması planlanmaktadır. 4 Mart 2020 verilerine göre programda kayıtlı toplam öğrenci sayısı 79 olup bunların 12’si yabancı uyrukludur.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Ön Lisans Derecesi’’ ‘ni tanınan bütün yetkileriyle almaya hak kazanırlar. Program mezunları, Tekniker ünvanlı olarak, Özel ve resmi kuruluşlarda Mühendis ve Teknisyen arasında teknik ara eleman olarak görev yapar.

Yapı Denetimi ön lisans programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduklarında, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

-İnşaat Mühendisliği
-Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

İnşaat Bölümü, tüm öğretim elemanları ve teknik personeli ile birlikte nitelikli bir ara eleman yetiştirebilmek amacı ile çaba göstermektedir.

Öz niyetimiz (Vizyonumuz)

İnşaat bölümü yapı denetimi teknikerliği, eğitimde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz
  • Çağdaşlık
  • Güvenilirlik
  • Saygınlık
  • Katılımcılık ve paylaşımcılık
  • Araştırıcılık ve yenilikçilik
  • Bilimsel yaklaşım
  • İletişim ve işbirliği
  • Kalite bilinci
  • Toplumsal sorumluluk

Öz görevimiz (Misyonumuz)

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, sanayi sektörünün taleplerine cevap verebilecek üstün nitelikli teknikerler yetiştirmek.

İdari Personel:

İdari/teknik personel ise toplam 2 kişi olup; 1 sekreter ve 1 kat görevlisinden oluşmaktadır.

Altyapı:

İnşaat laboratuvarlarının kapsamında; agrega, beton, çimento, hidrolik ve hidroloji laboratuvarları, zemin mekaniği laboratuvarı, yapı modelleri laboratuvarı, grafik sistemleri laboratuvarı, topoğrafik ölçüm laboratuvarları bulunmaktadır. 500 m2 lik bir alana oturan inşaat laboratuvarlarımız özellikle zemin etütleri ve malzeme deneyleri konusunda görevli teknikerimiz ve bölüm hocalarımız ile aktif olarak bölgemiz de bulunan tüm inşaat sektörüne hizmet sunmaktadır. Ayrıca 30'ar öğrenci kapasiteli internet ağ bağlantılı 3 adet Bilgisayar Laboratuvarı, tam teşekküllü Teknik Resim Salonu, Kütüphane ve Öğretim elemanı odaları bulunmaktadır. Grafik sistemleri laboratuvarında 3 adet iş istasyonu (her birine 3’er adet terminal bağlanabilen ), bir adet elektrostatik Ao boyutunda Plotter, bir adet kalemli plotter, bir adet Ao boyutunda sayısallaştırışı, çeşitli yazıcı ve bilgisayarlar mevcuttur. Bu sistemlerle bilgisayar destekli çizim ve proje hizmetleri yapılabilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin