Öğrenci

Sınav Kuralları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKUL
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
(Yüksekokulumuzun 09/10/2019 tarih 34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir)


a) Sınava katılan her öğrenci nüfus cüzdanını / T.C. kimlik kartını ve öğrenci kimlik kartını (öğrenci kimlik kartını kaybedenlerin Öğrenci İşleri Biriminden alacakları öğrenci belgesini) yanında bulundurmakla yükümlüdür. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç sınavdan 1dakika önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

b) Öğrenciler sınavlara kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalemtraş ve gerekli ise hesap makinesi getirmek zorundadır.


c) Öğrencilerin sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmemeleri gerekir. Üzerinde bu türlü cihazlar bulunan öğrenciler sınav başlamadan önce sınav gözetmeninin belirttiği yere cihazı / cihazları tamamen kapalı olarak bırakmak zorundadır.


d) Sınavlarda kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi vb. gereçlerin alış verişleri yasaktır.


e) Öğrencilerin sınav süresince birbirleri ile konuşması, kopya çekmesi veya kopya çekilmesine yardımcı olması yasaktır.


f) Öğrenciler, sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak ve gerektiğinde yerlerini değiştirme yetkisi sınav görevlilerine aittir.


g) Öğrenciler, cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, sınavların ilk 15 dakika içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Geç kalan öğrenciler, sınav başlangıcından itibaren ilk 15 dakika süre içerisinde sınavlara alınacaktır.


h) Başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava sokan veya teşebbüste bulunan öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılacaktır.


i) Öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler. Kurallara uymayan öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.


j) Sınavdan çıkan öğrenciler sessizce koridordan uzaklaşacaktır.


     Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

                                                                                                             Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OTURAK

                                                                                                                                     Müdür
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin